Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

Dydaktyka

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 1.376

 

Terminy dyżurów w sesji poprawkowej:

06.09 godz. 11:00

 

 

 

 

 

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl