Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

Dyżury/Dydaktyka

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 1.376

 

Dyżury w semestrze letnim 2017/2018

ŚRODA 17:30-18:15

CZWARTEK 19:15-20:00

 

 

 

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl