Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

Konsultacje

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 1.376

 

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl