Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

Kontakt

INSTYTUT DZIENNIKARSTWA MEDIÓW I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 1.376

Wtorek: 17:45-18:30

Środa: 16:00-16:45

 

Szanowni Państwo,

w związku z udziałem w konferencji odwołuję zajęcia w dniu 25.04 i 26.04.2017.

 

 

 

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl