Magdalena Szpunar
doktor habilitowany profesor uj
Magdalena Szpunar

O mnie

Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia.
Świata, w którym wszystko jest możliwe.
Ponieważ wówczas najbardziej możliwe staje się zło.

Ryszard Kapuściński

prof. UJ dr hab. Magdalena Szpunar

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalizacja: nauki o mediach, medioznawstwo, socjologia internetu, nowe media. Stopień uzyskany w 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Temat rozprawy: "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego". Dysertację doktorską "Społeczna przestrzeń Internetu" obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008).

Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.media.uj.edu.pl/magdalena-szpunar Kierownik Zakładu Nowych Mediów IDMiKS UJ.

Autorka ponad 140 publikacji z zakresu socjologii internetu i nowych mediów. Autorka m.in. monografii: "Kultura algorytmów" (w przygotowaniu), "(Nie)potrzebna wrażliwość" (2018), "Imperializm kulturowy internetu" (2017), "Kultura cyfrowego narcyzmu" (2016), "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego" (2012), "Społeczne konteksty nowych mediów" (2011), "W stronę nowych mediów" (2010) oraz "Internet w procesie realizacji badań" (2010).

Cytowania według Google Scholar

Recenzentka w sześciu postępowaniach habilitacyjnych oraz czterech przewodach doktorskich. Stała recenzentka kilkudziesięciu czasopism naukowych.

Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową przez JM Rektora AGH (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), JM Rektora UJ (2018, 2019). Autorka ekspertyz dotyczących rynku mediów w Europie dla Biura Analiz Sejmowych. Trzykrotna laureatka kwartalnika "Kultura Współczesna" w konkursie na najlepszy numer tematyczny czasopisma. Autorka 17 recenzji wydawniczych, recenzentka w konkursie na najlepszy doktorat z zakresu nauk o mediach organizowanego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Kontakt pod adresem: magdalena_sz@wp.pl

WYKAZ PUBLIKACJI

Zapraszam do odwiedzania mojej strony i współpracy

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl