Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

O mnie

Obowiązkiem uczonego jest nieposłuszeństwo myślenia

Stanisław Ossowski


Magdalena Szpunar, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii, specjalizacja: nauki o mediach, medioznawstwo, socjologia internetu, nowe media. Stopień uzyskany w 2014 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Temat rozprawy: "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego". Dysertację doktorską "Społeczna przestrzeń Internetu" obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008).

Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.media.uj.edu.pl/magdalena-szpunar Kierownik Zakładu Komunikowania i Mediów Społecznych IDMiKS UJ.

Autorka ponad 130 publikacji z zakresu socjologii internetu, medioznawstwa i metodologii badań internetowych. Autorka książek: "Imperializm kulturowy internetu" (2017), "Kultura cyfrowego narcyzmu" (2016), "Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego" (2012), "Społeczne konteksty nowych mediów" (2011), "W stronę nowych mediów" (2010) oraz "Internet w procesie realizacji badań" (2010). Redaktor naukowy trzech publikacji zbiorowych "Media a Polityka", "Media - między władzą a społeczeństwem", "Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe". Autorka kilkunastu haseł encyklopedycznych z zakresu nowych mediów w "Encyklopedii starzenia się, starości i niepełnosprawności".

Cytowania według Google Scholar

Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową przez JM Rektora AGH (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Zainteresowania naukowe:medioznawstwo, nowe media, kultura cyfrowego narcyzmu, wrażliwość w kulturze, lęk w kulturze, metodologia badań internetu. W roku akademickim 2013/2014 wyborem studentów znalazła się w gronie najlepiej ocenianych wykładowców WH AGH.

Autorka ekspertyz dotyczących rynku mediów w Europie dla Biura Analiz Sejmowych oraz 11 recenzji wydawniczych. Prowadziła szkolenia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego dla Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Trzykrotna laureatka ogólnopolskiego konkursu dla pracowników naukowych Fundacji "Ubi societas, ibi ius" na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw pt. „NAUKA PRZECIW FAŁSZERSTWOM”. Dwukrotna laureatka konkursu organizowanego przez kwartalnik "Kultura Współczesna" na najlepszy numer tematyczny czasopisma. Współpracowała z Gazetą Wyborczą.

Recenzentka w dwóch postępowaniach habilitacyjnych oraz dwóch przewodach doktorskich. Stała recenzentka kilkunastu czasopism naukowych: "Studia Medioznawcze", "Polish Sociological Review", "Stan Rzeczy", "Przegląd Socjologii Jakościowej", "Central European Journal of Communication", "Zarządzanie w Kulturze", "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja", "Colloquium", "The Polish Journal of the Arts and Culture", "Konteksty społeczne", "Pisma Humanistyczne", "Gospodarka-Rynek-Edukacja", "Folia Turistica", "Civitas et lex","Media-Kultura-Komunikacja Społeczna", "Kultura-Media-Teologia", "Kwartalnik Nauk o Mediach", "Kognitywistyka i Media w Edukacji", "Media i Społeczeństwo", "Horyzonty Wychowania", "Kultura i Wychowanie", "Polityka i Społeczeństwo", "Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, zeszyty naukowe Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, a także recenzowała w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej na najlepszy doktorat z zakresu nauk o mediach.

Kontakt pod adresem: magdalena_sz@wp.pl

WYKAZ PUBLIKACJI

Zapraszam do odwiedzania mojej strony i współpracy

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl