Magdalena Szpunar
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii
Magdalena Szpunar

Doktoranci

Szanowni Państwo,

spotkania zgodnie z ustaleniami.

Do zobaczenia

serwis umożliwiający profesjonalne przygotowanie ankiet:: eBadania.pl