Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uś

Szkolenia

Zapraszam do udziału w prowadzonych przeze mnie szkoleniach.

Więcej na stronie szkoleń: szkolenia.magdalenaszpunar.com

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl