Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uś

Publikacje

2024

2. Humanistyka jako projekt kształtowania wrażliwości, w: Er(r)go, 2024/1, s. 9-23

1. Godność osoby chorującej. Medycyna narracyjna w przywracaniu podmiotowości pacjenta, w: Ethos, 2024/1, s. 92-109

2023

10. Nomadologia pretekstowa Wojciecha J. Burszty, w: M. Czubaj, W. Kuligowski, P. Majewski, M. Pęczak (red.) Kultura jako przygoda. Księga ku pamięci prof. Wojciecha J. Burszty, Warszawa, Scholar, 2023, s. 25-35

9. Ku wolności od "Ja". Pomiędzy postawami wrażliwości społecznej a pragmatyzmem, w: Ethos, 2023/1, s. 57-77

8. Pomiędzy antropomorfizacją maszyn a technomorfizacją człowieka, w: Journal of Modern Science, 2023/3, s. 24-38

7. O poezjoterapii i sile bezsilnej poezji, w: M. Paluch (red.) Słownik wyrazów ratujących życie, Warszawa, 2023, s. 358-369

6. Technoantropologia Lecha W. Zachera, w: Transformacje, 2023/3, s. 44-53

5. O głos najsłabszych. Aleksandra Woźnego upominanie się o chorego, w: M. Kolankowska, M. Rydlewski (red.) Świat człowieka - świat komunikacji. Księga Jubileuszowa poświęcona Aleksandrowi Woźnemu, Wrocław, 2023, s. 47-59

4. Gwiazda, idol czy celebryta? Hiperobecność muzyków popkulturowych, w: Transformacje, 2023/1, s. 129-142

3. Humanistyka cyfrowa, w: Humanistyka współczesna, Kraków, 2023, s. 129-143

2. „Jak myślimy o artystach?” Scenariusz o myśleniu krytycznym, w: Muzyka dla myślących. Interaktywny przewodnik po stereotypach muzycznych, Fundacja Meakultura, 2023, s. 254-264

1. Artysta to darmozjad, w: Muzyka dla myślących. Interaktywny przewodnik po stereotypach muzycznych, Fundacja Meakultura, 2023, s. 79-86

2022

8. Antropologia samotności, w: Ethos, 2022/3, s. 50-70

7. Niewidoczna kultura. O znaczeniu i wartości podejścia kulturowego w psychiatrii, w: Ethos, 2022/2, s. 156-179

6. Nieobecność roślin w humanistyce. O potrzebie plant studies, symbolice drzew, lasu i ich terapeutycznych właściwościach, w: Forum Pedagogiczne, 2022/2, s. 101-114

5. Anarchizm metodologiczny i jego wartość poznawcza, w: Transformacje, 2022/1, s. 1-13

4. Pułapki zbłąkanego racjonalizmu, w: Transformacje, 2022/2, s. 1-15

3. Ludzie zbędni. Od ludzi luźnych do prekariuszy, w: Colloquium, 2022/4, s. 145-163

2. Społeczeństwo sieci, w: A. Malewska, M. Filary-Szczepanik (red.) Słowniki Społeczne. Globalizacja i współzależność, 2022, s. 233-247

1. Wpływ internetu na nasz umysł, w: J. Tarczyński, A. Lis (red.) Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i sił zbrojnych RP, Warszawa-Bydgoszcz, 2022, s. 133-143

2021

7. O potrzebie czułego narratora w nieczułym świecie, w: Ethos, 2021/2, s. 199-216

6. O doniosłości niepewności i myśli słabej, w: Zeszyty Prasoznawcze, 2021/3, s. 87-99

5. On the essence of mindfulness in an inattentive world, w: Kultura-Media-Teologia, 2021/47, s. 166-179

4. Od slow journalism do dziennikarstwa uważności, w: E. Żyrek-Horodyska (red.) Zapisując świat. W dziennikarsko-literackim pejzażu form, tematów, gatunków. Prace ofiarowane dr hab. Andrzejowi Kaliszewskiemu, prof. UJ, Kraków, 2021, s. 287-301

3. Emotions in music, w: A. Szwed-Walczak, T. Bichta (eds). Political Music. Communication and Mobilization, Berlin: Peter Lang Gmbh, 2021, p. 13-28

2. Internet spłyca myślenie, w: S. Iwasiow (red.) Po szkole. Rozmowy o edukacji (2015-2020), Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2021, s. 240-251

1. Emocje muzyczne jako emocje estetyczne. O związkach emocji z muzyką na przykładzie wybranych koncepcji, w: Kultura Współczesna, Warszawa, NCK, 2021/2, s. 134-146

2020

8. Pycha w nauce, w: Zarządzanie w Kulturze, 2020/4, s. 305-324

7. Ekologia pejzażu dźwiękowego, w: AVANT, 2020/3, s. 1-23

6. O (nie)rzetelnych recenzjach w nauce, w: Przegląd Pedagogiczny, 2020/1, s. 353–366

5. Rozmawianie bez rozmowy. O kryzysie komunikacji międzyludzkiej, w: Ethos, Lublin, 2020/1, s. 257-271

4. O istocie uważności w nieuważnym świecie, w: Kultura-Media-Teologia, Warszawa, 2020/42, s. 22-36

3. Narcystyczna kultura. O kondycji człowieka ponowoczesnego w kulturze zdominowanej przez narcyzm, w: Zarządzanie Mediami, Kraków, WUJ, 2020/3, s. 183-199

2. Hiperlękowa rzeczywistość i edukacja do słabości, w: Forum Akademickie, Warszawa, 2020, s. 26-28

1. Kultura narcystycznie zorientowana, w: Kultura Współczesna, Warszawa, NCK, 2020/1, s. 10-13

2019

4. Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego, w: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, WUJ, 2019/3, s. 95-104

3. Zarządzanie informacją online na przykładzie baniek informacyjnych, w: W. Babik (red.) Zarządzanie informacją, Warszawa, SBP, 2019, s. 350-358

2. Lęk jako metanarracja o współczesnym świecie, w: J. Dębicki, A. Małecka (red.) Oblicza świata w dyskursach kultury, Kraków, Wyd. AGH, 2019, s. 227-238

1. Odczłowieczony człowiek. O dehumanizującej roli wskaźnikowania, w: Dyskurs i Dialog, 2019/2, s. 31-41

2018

6. Niewrażliwa kultura. O chronicznej potrzebie wrażliwości w niewrażliwym świecie, w: Kultura Współczesna, Warszawa, NCK, 2018/4, s. 13-23

5. Kultura emocji, w: Kultura Współczesna, Warszawa, NCK, 2018/4, s. 10-12

4. Kultura algorytmów, w: Zarządzanie w Kulturze, Kraków, WUJ, 2018/1, s. 1-9

3. Kultura lęku (nie tylko) technologicznego, w: Kultura Współczesna, Warszawa, NCK, 2018/2, s. 114-123

2. Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów, w: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, WUJ, 2018/2, s. 191-200

1. Nowe media - nowe metody badawcze? Metodologia pracy cyfrowego humanisty, w: A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.) Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków, 2018, s. 325-339

2017

8. Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności, w: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, WUJ, 2017/3, s.494-504

7. Wrażliwość (nie tylko) artystyczna, w: Kultura i Społeczeństwo, Warszawa, ISP PAN, 2017/1, s. 123-134

6. Emotywne aspekty recepcji muzycznej, w: Kultura Współczesna, Warszawa, NCK, 2017/3, s. 68-77

5. Muzyczna wszystkożerność, w: Kultura Współczesna, Warszawa, NCK, 2017/3, s. 26-35

4. Muzyka. Terytoria kulturowe, w: Kultura Współczesna, Warszawa, NCK, 2017/3, s. 10-13 (współautor: Magdalena Parus)

3. Postawy narcystyczne wśród pracowników nauki, w: Horyzonty Wychowania, Kraków, Ignatianum, 2017/39, s. 47-58

2. Laudacja. Jubileusz 25-lecia profesury Tomasza Gobana-Klasa, w: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, WUJ, 2017/3, s. 689-691

1. Czy internet ma wpływ na ludzki umysł? N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg - recenzja, w: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, WUJ, 2017/1, s. 239-242

2016

4. Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych, w: Zarządzanie w Kulturze, Kraków, WUJ, 2016/4, s. 355-369

3. Desensytyzacja do śmierci. (Nie)okiełznane traumy rodu Beksińskich, w: Studia Humanistyczne AGH, Kraków, 2016/1, s. 87-95

2. Ch. Lasch, Kultura cyfrowego narcyzmu, Warszawa, Sedno, 2015 - recenzja, w: Horyzonty Wychowania, Kraków, Ignatianum, 2016, s. 177-182

1. M. Sokołowski (red.), Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później - recenzja, w: Zarządzanie w Kulturze, Kraków, WUJ, 2016/4, s. 385-389

2015

6. Prawdowatość internetu i pęknięta bańka informacyjna, w: Studia Socjologiczne, Warszawa, IFiS PAN, 4/2015, s. 259-264

5. Internet i jego wpływ na procesy pamięciowe, w: Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 2015, tom 18, nr 2, s. 149-156

4. Internet jako źródło imperializmu kulturowego, w: H. Batorowska (red.) Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka, Kraków, UP, 2015, s.118-127

3. Mediatyzacja nauki. O roli naukowców w epoce paleo- i neo-telewizji, w: Zarządzanie w Kulturze, Kraków, WUJ, 2015/3, s. 293-301

2. Konektywizm - (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie, w: Horyzonty Wychowania, Kraków, Ignatianum, 2015, s. 113-124

1. Nowe areny przemocy - cyberprzemoc, w: Kultura - Media - Teologia, Warszawa, UKSW, 2015, nr 6, s. 76-81

2014

6. Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki, w: Przegląd Kulturoznawczy, Kraków, WUJ, 2014/1, s. 44-55

5. Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu, w: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, WUJ, 2014/4, s. 694–706

4. Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu, w: Kultura-Media-Teologia, Warszawa, UKSW, 2014/18, s. 106-116

3. Doktor Google. Internet jako źródło informacji o zdrowiu, w: T. Goban-Klas (red.) Komunikowanie w ochronie zdrowia: interpresonalne, publiczne i medialne, Warszawa, Wolters Kluwer, 2014, s. 246-260

2. Nowa ekologia mediów, w: Studia Humanistyczne AGH, Kraków, 2014/1, s. 135-141

1. Internet - nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa?, w: M. Adamik-Szysiak (red.) Media i polityka. Relacje i współzależności, Lublin, Wyd. UMCS, 2014, s. 69-77

2013

9. Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego, w: I.S. Fiut (red.) Idee i Myśliciele, Kraków, 2013, s. 52-61

8. Wewnętrzny imperatyw pisania. Społeczne znaczenie i funkcje blogów, w: P. Plichta, J. Pyżalski (red.) Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, Łódź 2013, s. 183-198

7. Zmierzch indywidualizmu. Wokół koncepcji neoplemion Michela Maffesoliego na przykładzie himalaizmu, w: Horyzonty Wychowania, Kraków, Ignatianum, 2013, vol. 12, s. 109-127

6. Mediamorfoza mediów a funkcjonowanie i rozwój internetu, w: M. Sokołowski (red.) Nowe media i wyzwania współczesności, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2013, s. 30-39

5. Bogactwo informacji a ubóstwo uwagi w cyfrowej kulturze nadmiaru, w: M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.) Problemy konwergencji mediów, Praga, Verbum, 2013, s. 293-302

4. Nauka przeciw fałszerstwom?, w: J. Morbitzer, E. Musiał (red.) Człowiek -Media - Edukacja, Kraków, KTiME, 2013, s. 380-387

3. Wyszukiwarka Google jako współczesny gatekeeper, w: Studia Humanistyczne AGH, Kraków, 2013/12, s. 111-117

2. Status ontologiczny internetu w poglądach Tomasza Gobana-Klasa i rola Profesora w kształtowaniu nauki o mediach w Polsce, w: Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, 2013/1, s. 51-58

1. Seniorzy w środowisku nowych mediów, w: A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (red.) Seniorzy w świetle nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Bielsko-Biała, Biblioteka Gerontologii Społecznej, tom7, 2013, s. 35-52

2012

7. Internet i kultura - z socjologiem internetu, dr Magdaleną Szpunar rozmawiają Tomasz Tisończyk i Andrzej Waśko, w: Perspektywy Kultury, Kraków, Akademia Ignatianum, 2012, s. 7-17

6. Internet – from exclusive medium to mass medium, w: M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.) Media w gospodarce i społeczeństwie. Wyzwania ery konwergencji, Praga, Verbum, 2012, s. 145-161

5. Pokolenie Ctrl+C Ctrl+V, w: J. Morbitzer, E. Musiał (red.) Człowiek-Media-Edukacja, Kraków, UP, 2012, s.594–605

4. Wolność słowa jako warunek konieczny dla społecznego funkcjonowania internetu. Na przykładzie ACTA i Wikileaks, w: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, Toruń, UMK, 2012/34, s. 26-41

3. Contemporary models of indexing and classyfying the konowledge on the folksonomy and tagging example as mechanism of the bottom-up indexing information, w: Kultura i Historia, 2012/21,

2. Sexting - nowe formy ekspresji seksualności w dobie internetu i nowych technologii, w: A. Kuczyńska, K. Stachura (red.) Pomiędzy realnością i wirtualnością, Warszawa, Warsztaty Analiz Socjologicznych, 2012, s. 52-64

1. Współczesne modele oznaczania i klasyfikowania wiedzy. Folksonomia i tagowanie jako mechanizmy społecznościowego indeksowania informacji, w: Miscellanea Anthropologica et Sociologica, Gdańsk, 2012/12, s. 90-102

2011

7. Etyczne problemy prowadzenia badań drogą online, w: K. Czerwiński, B. Aouil, D. Wosik-Kawala (red.) Internet w psychologii. Psychologia w internecie, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011, s. 257-269

6. Concepts of Collective Intelligence and Process of Creating a Knowledge, w: E. Smyrnova-Trybulska (ed.) Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, Katowice, UŚ, 2011, s. 382-399

5. Information wants to be free – casus Wikileaks, w: E. Musiał, I. Pulak (red.) Człowiek-Media-Edukacja, Kraków, UP, 2011, s.366-378

4. Internet – nowe modele komunikacyjne, czy powielanie schematów właściwych mediom masowym?, w: Media-Kultura-Społeczeństwo, Łódź, 2011/6, s.5-16

3. Komercjalizacja tradycji świąt Bożego Narodzenia, w: J. Styk, M. Dziekanowska (red.) Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, Lublin, UMCS, 2011, t.3, s.133-144

2. Internet i jego rola w procesie realizacji badań, w: L. Haber (red.) Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia, Kraków, Nomos, 2011, s. 418-439

1. Rozmawianie na ekranie. Społeczne znaczenie i funkcje programów typu talk-show, w: W. Lis, Z. Husak (red.) Praktyczne problemy wolności wypowiedzi, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011, s. 536-551

2010

11. Reklama dźwignią wiary? Church marketing i jego specyfika, w: B. Bednarczyk, Z. Pasek, P. Stawiński (red.) Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków, KA, 2011, s.229-247

10. Otwartość, partnerstwo i wspólnota zasobów jako podstawowe wartości w świecie wikinomii, w: M. Uliński (red.) Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, Kraków, 2010, s.118-132

9. Egzegeza zachowań pomocniczych a e-pomoc w Internecie, w: J. Marszałek-Kawa (red.) Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2010, s.161-180

8. Granice wolności słowa w internecie, w: P. Francuz, S. Jędrzejewski (red.) Nowe media i komunikacja wizualna, Lublin, KUL, 2010, s.107-125

7. Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, w: M. Graszewicz i J. Jastrzębski (red.) Teorie komunikacji i mediów 2, Wrocław, ATUT, 2010, s. 251-262

6. Kocham nie biję? - społeczne przyzwolenie na bicie dzieci, w: Kultura i Edukacja, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 1/2010, s.70-94

5. Cyberbullying - nowe technologie jako narzędzia stosowania przemocy psychicznej, w: J. Mucha (red.) Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków, Nomos, 2010, s.76-87

4. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Internecie. Serwisy społecznościowe i ich użytkownicy, w: D. Bis, A. Rynio (red.) Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin, KUL, 2010, s.501-512

3. Życie z piętnem. Studia jako próba zdeprecjonowania stygmatu osoby niepełnosprawnej, w: e-mentor, SGH, Warszawa, 2/2010, s.62-69

2. Polacy w Internecie i ich aktywność w Sieci, w: M. Sokołowski (red.) Syndrom pawia i papugi. 20 lat transformacji ustrojowej Polski, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2010, s. 221-234

1. Kobiety w polityce - aktywne czy pasywne?, w: J. Marszałek-Kawa (red.) Kobiety w polityce, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2010, s. 45-57

2009

17. The Internet in the survey execution process, w: B. Gocłowska, Z. Łojewski (ed.) Computer Science Applied in Education, Lublin, UMCS, 2009, pp. 55-65

16. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie, w: Kwartalnik Pedagogiczny, Warszawa, UW, 2009/4, s.67-80

15. Kompetencje komunikacyjne w komunikacji mediowanej komputerowo, w: D. Ulicka (red.) Tekst (w) sieci, Warszawa, WAiP, 2009, s. 121-130

14. Internet w procesie gromadzenia danych o charakterze wtórnym, w: Studia Medioznawcze, Warszawa, UW, 2/2009, s. 139-149

13. Komunikacja CMC i jej wpływ na procesy komunikacyjne, w: M. Graszewicz i J. Jastrzębski (red.) Teorie komunikacji i mediów, Wrocław, ATUT, 2009, s.293-304

12. Odgrodzeni od świata poprzez bariery mentalne. Społeczne stereotypy i dystanse wobec osób chorych psychicznie, w: W. Muszyński, E. Sikora (red.) Pod wielkim dachem nieba. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2009, s.309-320

11. Co twoje to i moje? Etyka zawodowa informatyków a własność oprogramowania, w: A. Maksymowicz (red.) Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, Kraków, Nomos, 2009, s.109-121

10. Dbałość o zdrowie jako styl życia współczesnego człowieka, w: W. Muszyński (red.) Małe tęsknoty? Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2009, s.207-217

9. Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adaptacja do nowych mediów, w: J. Morbitzer (red.) Komputer w edukacji, Kraków, UP, 2009, s. 261-267

8. Cyberslacking - internet w pracy nie tylko do pracy, w: e-mentor, SGH, Warszawa, 3/2009, s. 30-34

7. Serwisy społecznościowe i inicjatywy sieciowe jako formy propagowania czytelnictwa, w: E. Górska (red.) Nowe technologie w bibliotekach publicznych, Warszawa, SBP, 2009, s. 47-57

6. Flash mob - rewitalizacja psychologii tłumów, w: I.S. Fiut (red.) Idee i Myśliciele, Kraków, AGH, 2009, s. 55-68

5. "Tyle razy głosowałem i nic z tego nie wynika" - przyczyny absencji wyborczej osób młodych a wpływ Internetu na zwiększanie udziału w głosowaniu, w: M. Sokołowski (red.) Media a komunikowanie polityczne, Toruń, wyd. Adam Marszałek, 2009, s. 277-295

4. Jak kochają Polacy? Miłości Polaków portret własny w epoce dominacji mediów, w: W. Muszyński (red.) "Kocha się raz?" Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych, Toruń, wyd. Adam Marszałek, 2009, s. 125-137

3. Atrakcyjność interpersonalna i jej wpływ na budowanie wizerunku i interakcje z innymi, w: Z. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Kielce, WSH, 2009, s. 103-109

2. Współczesny konsument - pasywny, czy aktywny prosument, w: Z. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Kielce, WSH, 2009, s. 67-74

1. Interakcje międzyludzkie jako gra, w: Z. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Kielce, WSH, 2009, s. 110-116

2008

16. Tylko @ nie głosuje. Internet i jego wpływ na partycypację wyborczą, w: M. Malikowski (red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, UR, 2008, nr 54, s. 117-128

15. Przestrzeń Internetu - nowy wymiar przestrzeni społecznej, w: A. Siwik, L. Haber (red.) Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Kraków, AGH, 2008, s. 225-234

14. Proces konwergencji jako determinanta funkcjonowania współczesnych mediów, w: M. Uliński (red.) Studia Humanistyczne, Kraków, AGH, 2008, s. 83-88

13. Internet a kultura daru. Fenomen ruchu open source, w: I.S. Fiut (red.) Idee i Myśliciele. Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu, Kraków, AGH, 2008, s. 99-112

12. Czym są nowe media - próba konceptualizacji, w: Studia Medioznawcze, Warszawa, UW, 2008/4, s. 31-40

11. Wikipedia - zbiorowa mądrość czy kolektywna głupota?, w: e-mentor, SGH, Warszawa, 5/2008, s. 11-16

10. Konsumuję, więc jestem. Konsumowanie jako forma spędzania wolnego czasu w społeczeństwie ponowoczesnym, w: W. Muszyński (red.) Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2008, s. 37-48

9. Kultura obrazu a ikonosfera Internetu, w: Studia Medioznawcze, Warszawa, UW, 2008/3, s. 105-124

8. Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, w: K. Grysa (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce, WSH, 2008, s. 141-154

7. Redefinicja pojęcia czasu i przestrzeni w dobie Internetu, w: M. Sokołowski (red.) Kulturowe kody mediów, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2008, s. 59-73

6. Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online - casus eBadań, w: J. Morbitzer (red.) Komputer w edukacji, Kraków, AP, 2008, s. 252-259

5. Jak zwiększać odsetek wypełnień w badaniu internetowym-fakty i mity na temat kwestionariuszy on-line, w: Studia Medioznawcze, Warszawa, UW, 2008/1, s. 42-54

4. Społeczeństwo informacyjne na Podkarpaciu, w: M. Malikowski (red.) Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego, Rzeszów, UR, 2008, s. 209-228

3. Rzeszów w świadomości jego mieszkańców, w: M. Malikowski (red.) Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Rzeszów, UR, 2008,

2. Społeczna przestrzeń Internetu - Internet jako medium komunikacji społecznej, w: B. Aouil, W. Maliszewski (red.) Media-Komunikacja-Zdrowie: Wyzwania-Szanse-Zagrożenia, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2008, s.31-51

1. Czas wolny w dobie konsumpcjonizmu i powszechnej mediatyzacji, w: W. Muszyński, M. Sokołowski (red.) Homo creator czy homo ludens? Twórcy-internauci-podróżnicy, Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2008, s. 131-140

2007

16. Interfejs użytkownika jako sposób komunikacji z komputerem, w: Global Media Journal-Polish Edition, No.1/2007, s.117-125

15. Telepraca jako nowa forma zatrudnienia na rynku pracy a praca jako wartość, w: M. Malikowski (red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007/45, s.44-66

14. Alienacja i samotność w Sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne, w: M. Sokołowski (red.) Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, Elbląg, PWSZ, 2007, s.95-110

13. Społeczne znaczenie i funkcje gier komputerowych, w: A. Surdyk (red.) Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, Poznań, UAM, 2007, t.II, s. 211-219

12. Medium (dez)informacji? - o przeciążeniu informacyjnym w Internecie, w: M. Sokołowski (red.) (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, Olsztyn, 2007, t.I, s. 355-366

11. Konstruowanie narzędzi do badań online na przykładzie serwisu eBadania.pl, w: e-mentor, SGH, Warszawa, 4/2007, s. 12-17

10. Sondaże przedwyborcze, a rzeczywiste wyniki wyborów. Między manipulacją a poznaniem, w: P. Pawełczyk (red.) Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, Poznań, UAM, 2007, s. 153-159

9. Digital divide, a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym - próba typologizacji, w: K. Wódz, T. Wieczorek (red.) Społeczeństwo informacyjne, WSB, 2007, s. 38-48

8. Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium - podstawowe problemy metodologiczne, w: Studia Medioznawcze, Warszawa, UW, 2/2007, s. 80-89

7. Społeczeństwo zmediatyzowane, w: M. Szpunar (red.) Media - między władzą a społeczeństwem, Rzeszów, WSIiZ, 2007, s. 7-10

6. Internet a wolność (od) wypowiedzi, w: M. Szpunar (red.) Media - między władzą a społeczeństwem, Rzeszów, WSIiZ, 2007, s. 101-114

5. Realizowanie badań drogą on-line na przykładzie Systemu Zarządzania Badaniami eBadania.pl, w: A. Szewczyk (red.) Problemy społeczeństwa informacyjnego, Szczecin, US, 2007, s. 873-879

4. Internet jako skuteczne narzędzie PR, w: D. Tworzydło, T. Soliński (red.) Pracownicy i media w procesie komunikacji, Rzeszów, WSIiZ, 2007, s. 125-135

3. Internet - medium informacji versus dezinformacji, w: e-mentor, GH, Warszawa, 2/2007, s. 46-51

2. Dychotomia vs symbioza - o wzajemnych relacjach pomiędzy polityką a dziennikarstwem, w: M. Szpunar (red.) Media a Polityka, Rzeszów, WSIiZ, 2007, s. 7-12

1. Takie widzi świata koło…, jakie telewizyjnymi zakreśla oczy - w teatrze życia politycznego, w: M. Szpunar (red.) Media a Polityka, Rzeszów, WSIiZ, 2007, s. 107-120

2006

12. Społeczności wirtualne - realne kontakty w wirtualnym świecie, w: L. Haber, M. Niezgoda (red.) Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków, Wyd. UJ, 2006, s. 158-167

11. Sondaże przedwyborcze - manipulacja czy realne odzwierciedlenie poglądów społeczeństwa, w: Global Media Journal - Polish Edition, No.2/2006, s. 148-163

10. Bliskie więzi na odległość - paradoksalna natura związków online, w: M. Sokołowski (red.) Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, Olsztyn, 2006, s. 211-222

9. Rozważania na temat komunikacji internetowej, w: J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.) Teksty kultury - oblicza komunikacji w XXI wieku, Lublin, 2006, s. 219-231

8. Technofobia versus technofilia - technologia i jej miejsce we współczesnym świecie, w: J. Królikowska (red.) Problemy społeczne w grze politycznej, Warszawa, UW, 2006, s. 370-384

7. Samorządność lokalna na przykładzie gminy i miasta Tyczyn, w: M. Niezgoda, T. Chrobak, A. Marcinkowski, P. Długosz (red.) Wybory samorządowe w małej gminie, Tyczyn, WSSG, 2006, s. 183-191

6. Globalizacja - ziszczenie wizji McLuhana, w: G. Woźniak (red.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji, Rzeszów, UR, 2006, s. 171-181

5. Niepełnosprawni na rynku pracy w województwie podkarpackim, w: M. Malikowski (red.) Kategorie społeczne Podkarpacie najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem, Rzeszów, 2006, s. 69-89

4. Internet a nowoczesna eduk@cja - czy istnieje jakaś alternatywa?, w: K. Grysa (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce, 2006, s. 299-311

3. Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu, w: współautor M. Świątkiewicz-Mośny Wychowanie na codzień, styczeń-luty 2006, s. 27-30

2. Społeczeństwo informacyjne a Podkarpacie, w: K. Grysa (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce, 2006, s. 133-152

1. Społeczeństwo informacyjne - problemy pomiaru i problemy definicyjne, w: K. Grysa (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce, 2006, s. 153-164

2005

6. Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości, w: E. Hałas, K. Konecki (red.) Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Warszawa, Scholar, 2005, s. 378-403

5. Internet a zmiana stylu życia - perspektywa Polski i USA na przykładzie studentów, w: L. Haber (red.) Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków, AGH, 2005, s. 297-310

4. Antropomorfizm wcielony - komputer w roli osoby, w: A. Szewczyk (red.) Komputer - wróg czy przyjaciel?, Szczecin, US, 2005, s. 114-121

3. Od struktury hierarchii do struktury sieci jako dominującej formy porządku społecznego, w: M. Sokołowski (red.) Oblicza Internetu - Internet a globalne spoleczenstwo informacyjne, Elbląg, 2005, s. 75-84

2. Cyfrowy podział - nowa forma stratyfikacji społecznej, w: J. Kleban, W. Wieczerzycki (red.) Era społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania, szanse, zagrożenia, Poznań, 2005, s. 97-107

1. Kapitał ludzki i intelektualny szansą na przezwyciężenie nierówności społecznych, w: G. Woźniak (red.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Rzeszów, 2005, s.411-418

2004

6. Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności - eksplikacja socjologiczna, w: Studia Socjologiczne, Warszawa, IFiS PAN, 2/2004, s. 95-135

5. Polska na drodze ku społeczeństwu informacyjnemu, w: Z. Drozdowicz (red.) Europa w nowych granicach, czy Europa bez granic?, Poznań, 2004, s. 237-257

4. Po drugiej stronie lustra, w: Charaktery, 9/2004, s. 32-33

3. Społeczności wirtualne jako społeczności - próba ujęcia socjologicznego, w: M. Radochoński, B. Przywara (red.) Jednostka-grupa-cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, Rzeszów, WSIiZ, 2004, s. 157-184

2. Unia Europejska a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w: A. Andrusiewicz (red.) Polska i jej wschodni sąsiedzi, 4/2004, s. 173-182

1. Weź tę pracę i kochaj ją, w: D. Tracy - recenzja Polityka społeczna, 8/2004, s. 33-34

2003

2. Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, w: A. G. Dijkstra, J. Plantega - recenzja Polityka społeczna, 8/2003, s. 28-29

1. Czy możliwa jest sprawiedliwość społeczna?, w: G. M. Woźniak (red.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów, UR, 2003, s. 47-56

2002

1. Socjologia. Analiza społeczeństwa, w: P. Sztompka - recenzja Zeszyty Naukowe, Tyczyn, WSSG, 2-4/2002, s. 181-186

1999

1. Młodzi druhowie strażacy w jednostkach OSP w Gminie i Mieście Tyczyn, w: W. Tabasz, T. Chrobak (red.) Straż ogniowa w środowisku lokalnym, Tyczyn, WSSG, 1999, s. 63-72

Dokument HTML icons
Publikacja w postaci tekstu, najmniejsza objętość - niestety nie zachowuje układu stron, jak w przypadku dokumentów DJVU oraz PDF, które są skanami z oryginalnych wydań.

DjVu Viewer icons
Stosowany przy tworzeniu cyfrowych archiwów. Mniejszy rozmiar wtyczki, kilkuktrotnie mniejszy plik z artykułem w porównaniu z PDF-em. Kliknij na powyższy link, aby pobrać darmową wtyczkę.

Adobe Acrobat icons
Wymagany do odczytu plików PDF. Kliknij na powyższy link, aby pobrać darmową wtyczkę.

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl