Magdalena Szpunar

doktor habilitowany profesor uś

eBadania

Serwis służy osobom prowadzącym badania sondażowe online. eBadania umożliwiają edycję pytań kwestionariuszowych wszystkich typów, realizację badania w Internecie (pilotaż oraz badanie zasadnicze), a także załączanie raportów z przeprowadzonych badań. System umożliwia eksport wyników badania do najpopularniejszych programów do statystycznej analizy danych (SPSS, Statistica, czy MS Excell).

Korzystanie z systemu jest darmowe. Zapraszam do korzystania z aplikacji.

http://www.eBadania.pl

akademicki serwis ankietowy::eBadania.pl